Wat wij leveren

Uitbreiding

Als u wilt groeien met uw bedrijf of als een medewerker heeft besloten uw bedrijf te verlaten, heeft u behoefte aan een nieuwe collega. Dat dient iemand te zijn, die voldoet aan de door u gestelde eisen aan kennis en ervaring en past binnen de cultuur van uw bedrijf. Wij zoeken de kandidaat voor u zodat u zich kunt blijven richten op de bedrijfsvoering en het te halen resultaat.

Betrouwbaar en doeltreffend.

Tijdelijke expertise

Bij bijzondere projecten kan het voorkomen dat u kennis en ervaring nodig heeft, die u momenteel niet in huis heeft. In een dergelijk geval ligt het voor de hand om tijdelijke expertise in uw bedrijf te halen. Uw gebruikt de geleverde expertise om uw bijzondere project af te ronden of om de tijd te nemen een definitieve collega voor deze functie te vinden. Wij ondersteunen u bij het vinden van deze tijdelijke expertise of nemen u dat traject zelfs volledig uit handen indien u dat wenst.

Langdurige afwezigheid

In het geval van langdurige afwezigheid als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap zal de tijdelijke vacante functie ingevuld moeten worden. U heeft dan behoefte aan tijdelijke invulling die direct mee kan draaien in uw bedrijf. Ook hierbij ondersteunen wij u graag.

Tijdelijke verlaging van de werkdruk

Op de momenten dat uw bedrijf te maken krijgt met een hogere werkdruk dan normaal vanwege bijvoorbeeld het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving of het opleveren van een product kan uw bedrijf goed gebruik maken van een ervaren collega die direct in uw bedrijf mee kunnen draaien.